Coronavirus: Werkplaats Amazone is open.

Werkplaats Amazone hoort bij De Steiger, een behandelkliniek voor jongeren met een autismespectrumstoornis en onderdeel van Yulius. Ook de zorg die de GGZ levert gaat door tijdens de lockdown, en daarmee is bepaald dat Werkplaats Amazone geopend blijft.

Uw fiets wordt door ons met plezier gerepareerd.
Als u een fiets ter reparatie komt aanbieden zullen wij, zoals ons is opgedragen, u vragen of u last heeft van ziekteverschijnselen zoals koorts of hoesten of verkoudheid of kortademigheid. We verzoeken u om zich aan een paar richtlijnen te houden:

  • Heeft u ziekteverschijnselen zoals koorts of hoesten of verkoudheid of kortademigheid? Betreed onze werkplaats dan niet. Wij kunnen uw fiets niet innemen ter reparatie.
  • Fiets laten repareren? Meldt u zich even binnen, de fiets innemen doen we zoveel mogelijk buiten.
  • Houdt u alstublieft minstens 1,5 meter afstand onderling.
  • Volgt u alstublieft de verdere aanwijzingen van het personeel op.

Graag tot ziens in Werkplaats Amazone!